28.04.2018

Segregujemy odpady

Odpady to bardzo ważny problem środowiskowy zarówno w Polsce jak i na świecie. W Polsce wytwarza się ok. 135 milionów ton odpadów rocznie, więc średnio każdy Polak wytwarza około 320 kg odpadów rocznie.

Segregacja śmieci wytworzonych w domach to zbieranie ich do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z których zostały wyprodukowane. 

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości śmieci podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).  

Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

stworzenie nowych materiałów,

ograniczenie miejsca na składowanie odpadów,

zmniejszenie ilości śmieci, które nie ulegają rozkładowi lub trwa to setki lat,

oszczędzane energii,

ograniczenie ilości śmieci.

 Zatem jak segregowac śmieci:

Żółty pojemnik - plastik:

wrzucamy: plastikowe butelki po napojach, po środkach czystości, zakrętki, plastikowe torebki i reklamówki, plastikowe pojemniki po żywności.

nie wrzucamy: plastikowych butelek z zawartością, butelek po olejach, zabawek, opakowań styropianowych.

Zielony pojemnik - szkło:

wrzucamy: szklane buteli i słoiki (czyste), szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy: szkła stołowego, naczyń, porcelany, żarówek, doniczek.

Niebieski pojemnik - papier:

wrzucamy: gazety, czasopisma, książki w miękkich okładkach, papierowe torby, kartonowe pudełka.

nie wrzucamy: brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku, pieluch, tapet, artykułów higienicznych.

Pojemnik czerwony - metale:

wrzucamy: puszki po napojach, konserwach, kapsle, drobny złom, metale kolorowe.

nie wrzucamy: opakowań po areozolach, puszek po farbach, baterii.

Pojemnik brązowy - bioodpady:

wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, fusy, skorupki jajek, łupiny orzechów, ścięte kwiaty, liscie, gałęzie, sciętą trawę.

nie wrzucamy: resztek miesa i kości, jedzenia pochodzenia nie roslinnego, odchodów, popiołu, papierosów, worków z odkurzacza.

img

 

Ciekawostki:

Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku średnio 56 opakowań szklanych.

Z metalowych opakowań i puszek po napojach produkuje się gwoździe, śruby, narzędzia, spinacze biurowe, narzędzia ogrodnicze.

 

4
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 15
  • 6
Komentarze