17.01.2019

Historia finansów cz. III – czyli rozliczenia bezgotówkowe

Mamy już monety i pieniądze papierowe przyszedł czas na kolejny krok z punktu widzenia sprawności rozliczeń – czeki i weksle.

Czek - dokument wystawiony w ściśle przewidzianej formie, zawierający polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakimi w tym banku dysponuje wystawca.

Weksel - stanowi rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zobowiązuje się bezwarunkowo do spłacenia określonej sumy wekslowej we wskazanym terminie stronie przeciwnej.

Obrót bezgotówkowy pojawił się wraz z pojawieniem się banków i prowadzonych przez nie rachunków bankowych. Ludzie sami uznali, że trzymanie pieniędzy w banku jest znacznie bezpieczniejsze niż odkładanie ich w „skarpecie”. Rozwój gospodarczy i technologiczny spowodował także rozwój pieniądza elektronicznego. Pieniądz elektroniczny to zbiór danych zapisywanych na urządzeniu elektronicznym. Do jego instrumentów zaliczamy: karty płatnicze, przelewy elektroniczne, elektroniczne polecenie zapłaty o płatności mobilne.

Karty płatnicze umożliwiają dokonywanie płatności bez wykorzystania gotówki.

Bankomat jest urządzeniem mechanicznym, które pozwala dokonać wielu czynności za pomocą karty płatniczej. Pierwszy bankomat został zainstalowany w Londynie w 1967r.

Banki szukają nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z płatnościami, wykorzystując do tego nowoczesną technologię, w efekcie powstają coraz to nowsze formy elektronicznych płatności.

img

1
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 6
  • 9
Komentarze