02.06.2017

Konkurs "Postaw na bank"

1 czerwca w naszej szkole odbył się I gminny konkurs wiedzy bankowej "Postaw na bank"

1 czerwca w naszej szkole gościliśmy trzyosobowe zespoły z trzech szkół, które wraz z zespołem z naszej szkoły wzięły udział w konkursie wiedzy bankowej "Postaw na bank". Patronem konkursu był bank PKO BP SA oddział w Piszu. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówkę, test oraz zadania praktyczne. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja,której przewodniczącą była pani dyrektor Anna Cieciuch a członkami pani Małgorzata Waszkiewicz-kierownik obsługi klienta, oraz pan Marek Koszewski- opoiekun SKO w Liskach.

1
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 14
  • 19
Komentarze