17.09.2019

Bezpieczna droga do szkoły

Spotkanie z policjantem

 

17 wrzesnia uczniowie naszej szkoły wykazali się znajomością zasad ruchu drogowego. odbyło się spotkanie z policjantem na temat bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły.Pan dzielnicowy nie tylko przypomniał o
podstawowych przepisach ruchu drogowego, ale szczególną uwagę poświęcił zasadom bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika lub pobocza oraz jazdy rowerem. Ponadto wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Tradycyjnie na zakończenie spotkania przyszedł czas na zadawanie pytań, którym nie było końca. Dotyczyły one bardzo różnych spraw i problemów, ale przede wszystkim dzieci interesowała kwestia czy trudno zostać policjantem.

0
Dodaj Komentarz
  • 21
  • 15
  • 3