19.02.2020

Kampania 4U!

Kuratorium Oświaty w Katowicach namawia do udziału w kampanii społecznej 4U!, która została przygotowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij atak!

Powyższa procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, co może przyczynić się do podniesienia świadomości w zakresie odpowiedniego reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Materiały Kampanii 4U! są dostępne na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl.

2
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 7
  • 9
Komentarze