18.03.2011

Zbieramy zużyte baterie

Członkowie SKO SP Kozubów wiedzą, jak zadbać o nasze środowisko:)

Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, które w większości przypadków zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska. Należy zatem zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny.


Baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym, dlatego nasi uczniowie - członkowie SKO biorą odpowiedzialność za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

 

baterie.jpg

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 13
  • 4