29.10.2014

Realizujemy projekt "Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki"

 

bezgro.jpg

Dzięki staraniom opiekuna SKO p. Jolanty Markiewicz, a zarazem wychowawczyni klasy II udało się zakwalifikować uczniów tej klasy do ogólnopolskiego Projektu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  i Fundację PZU. Działania na terenie naszego województwa koordynuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Program adresowany jest do uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu to:

- nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,

- nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,

- nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

grosik1.jpg

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów. Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne wędrówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań. Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse.

1
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 0
  • 14
Komentarze