30.05.2014

Lekcja bankowości

Przelew wypełniamy - rachunki opłacamy

Dziś uczyliśmy się wypełniać przelew bankowy. Dokonywaliśmy bardzo ważnej operacji bankowej. Polecenie przelewu to  jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy. Wypełnia się go na specjalnym formularzu pismem maszynowym lub odręcznie dużymi, drukowanymi literami, każda w osobnej kratce. Bank powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu. Warunkiem wykonania polecenia przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym. Najpierw zapoznaliśmy się z formularzem polecenia przelewu. Lekcja bankowości bardzo nam się podobała, mamy nadzieję, że kiedyś złożymy nasze pierwsze polecenie przelewu w banku i że będziemy dysponować kontem w naszym Banku PKO w Pińczowie.

DSCN2840.JPG

DSCN2841.JPG

DSCN2843.JPG

DSCN2848.JPG

2
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 16
  • 7
Komentarze