29.10.2014

Jesteśmy Ekoszkołą

Zbieramy zużyte telefony komórkowe

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuujemy udział w Akcji Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych. Korzyści wynikające z przystąpienia do Akcji mają wymiar ekologiczny – pozwalający poprzez recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny – mający na celu podnoszenie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii. Telefon komórkowy (bez względu na model), za który przyznawane są punkty powinien posiadać wyświetlacz, płytę główną oraz korpus. Organizatorzy Akcji: firma Greenfone wraz z Fundacją Nasza Ziemia wspólnie wspomagają Rodzinne Domy Dziecka. Część kwoty pochodzącej ze sprzedaży każdego telefonu jest przekazywana Placówkom Służącym Dzieciom.
Jeśli chcesz wspomóc naszą Akcję przynieś niepotrzebny telefon komórkowy i wrzuć do specjalnego pudełka.

 

tel2.jpg-tel1.jpg

 

tel3.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 10
  • 4