23.03.2019

IV Gminny Konkurs Ekonomiczny w Częstkowie

Dnia 13 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Częstkowie odbył się IV Gminny Konkurs Ekonomiczny. Wzięło w nim udział 9 uczniów klas IV - VI z trzech szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki, Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie oraz Szkoły Podstawowej w Częstkowie.

Celem konkursu było pobudzanie i rozwijanie zainteresowania tematyką ekonomiczną wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o usługach i produktach oferowanych klientom przez banki, kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych, propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania, zwiększanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, a także poszerzanie kompetencji matematycznych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w składzie której znaleźli się przedstawiciele poszczególnych placówek. Uczestnicy rywalizowali w kilku konkurencjach, wykonywali zadania o różnym stopniu trudności. Musieli wykazać się znajomością pojęć z zakresu ekonomii i historii pieniądza oraz wiedzą na temat wyglądu polskich banknotów. Zmierzyli się również w liczeniu monet i rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji uczestnicy udali się na słodki poczęstunek, a komisja podliczyła punkty i wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

I miejsce – Maja Ułasik (Karczemki)
II miejsce – Damian Brzeski (Częstkowo)
III miejsce - Stanisław Sadło (Karczemki)

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami w postaci rozmaitych gier oraz upominkami PKO Banku Polskiego.

Warto dodać, że IV Gminny Konkurs Ekonomiczny ponownie spotkał się z uznaniem zarówno uczniów, jak i ich opiekunów. Wszyscy świetnie się bawili, a o to przecież chodziło!

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Częstkowo oraz Oddziałowi I PKO Banku Polskiego w Rumi za zaangażowanie, efektywną współpracę oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Ogromne podziękowania kieruję również do nauczycieli, którzy poświęcili swój czas i pomogli dzieciom w przygotowaniach do konkursu.

Dziękuję także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi w organizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za wspólną zabawę, a laureatom serdecznie gratuluję. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Organizator konkursu: Iwona Białas-Rychlak

0
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 25
  • 23