03.06.2018

„ZAKŁADAMY SAD, CZYLI JAK PLANOWAĆ ABY NIE ZBANKRUTOWAĆ?”

„Zakładamy sad, czyli jak planować aby nie zbankrutować?” - to kolejny temat realizowany na lekcji matematyki w klasach szóstych, w ramach innowacji pedagogicznej „Od kamyka do grosika, czyli moje wydatki i oszczędności”.

 

Uczniowie wzięli udział w symulacji założenia własnej firmy, a dokładniej sadu owocowego.  Pracując w grupach mieli za zadanie zaplanować całą  inwestycję, obliczyć nakłady i koszty założenia sadu, a także skalkulować przewidywany zysk lub stratę z inwestycji.

 

Celem założenia jakiejkolwiek firmy jest oczywiście to, aby przynosiła jak najwięcej korzyści. Mając do wyboru siedem rodzajów drzew i krzewów owocowych, w grupie podejmowali decyzje: ile drzew/krzewów, których i w jakim miejscu je posadzić. Nie było to wcale takie proste zważywszy, że ich sadzenie odbywało się według pewnych zasad, a każdy rodzaj przynosił inne zbiory i generował inne koszty.

 

Mamy nadzieję, że dzięki nietypowej lekcji matematyki uczniowie dostrzegli  przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym i nauczyli się gospodarowania pieniędzmi.

 

 

Aleksandra Wełna

Witold Sikorsk

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 22
  • 29