04.06.2019

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu SKO pt. „ Moja karta płatnicza”

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie plastycznych uzdolnień i wyobraźni dzieci, propagowanie wśród uczniów SKO PKO, promowanie szkół oraz integracja środowiska.

Konkurs był adresowany do uczniów w  dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: uczniowie klas – I – III, II grupa: uczniowie klas – IV- V.

Technika prac - karty płatniczej była dowolna, format A3. Prace oceniano według następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność i oryginalność wykonania pracy, staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne pracy oraz uwzględnienie skrótów SKO, PKO i żyrafę Lokatkę.

Wśród nadesłanych prac I miejsce zdobyli uczniowie: Zuzanna Kluk z Kurowa, oraz uczniowie z Bobolic: Milena Wojtaszewska, Sandra Piotrowska, Filip Dygas i Patryk Demczur.

Wyróżniono prace : Mileny Rzelek z Dargini oraz uczniów z Bobolic: Julii Kwaśnej, Martyny Dankowskiej, Aleksandry Złotowicz, Weroniki Sikory.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w konkurs składamy nauczycielom: pani Katarzynie Szwec i pani Zofii Jóźwiak z Dargini, pani Marzenie Kowalczyk z Kurowa oraz pani Annie Malazdrze z Bobolic.

Rozdanie nagród nastąpiło podczas VI Festynu Rodzinnego 31 maja w Bobolicach przy ulicy Dworcowej.

 

Organizatorzy

konkursu Monika Pachołek i Joanna Maszkało

 - opiekunowie SKO

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach.

img

img

img

0
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 19
  • 5