17.06.2018

„Jak nie czytam jak czytam”

08.06.2018 uczniowie, nauczyciele oraz obsługa szkoły przyniosła do szkoły swoje ulubione książki. Wszyscy przyszli ubrani w barwy narodowe pamiętając o 100-leciu Niepodległości.

 

Punktualnie o godzinie 10:00 otworzyliśmy książki i czytaliśmy każdy dla siebie. Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki.

Pani Jolanta Turkowska wykonała nam zdjęcie, które wraz ze sprawozdaniem zostanie przesłane do organizatorów. W akcji uczestniczyli także: dzieci wraz z nauczycielami z Przedszkola Samorządowego w Bobolicach, Uniwersytet III Wieku, dyrektor MGBP w Bobolicach pani Monika Żemojtel, obsługa przedszkola oraz domownicy ŚDS Odnowa wraz instruktorami terapii zajęciowej. Łącznie w jednym momencie czytało książki 401 osób!

Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Kto w młodości nie odnajdzie radości z czytania, bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu. Jeżeli 62% dorosłych Polaków nie czyta książek, trudno oczekiwać, że wszyscy uczniowie wyniosą nawyk czytania z domu. Przewodnia rola w aktywizacji czytelnictwa spoczywa więc na bibliotekach i szkołach, które „wychowują czytelnika”. Dlatego rozrywkowy charakter akcji wydaje się adekwatną odpowiedzią na przyczynę kryzysu czytelnictwa. Jednocześnie akcja jest wizytówką potencjału bibliotek i szkół.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

 

 

Anna Kustrzycka-Broda

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 15
  • 9