13.11.2022

"Złote minuty"

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 08.11.2022r. w ramach lekcji doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie klasy VII z Bieganowa i VIII z Kołaczkowa z ratownikiem medycznym, Panem Marcinem Matłoką. Spotkanie miało na celu zaznajomienie uczniów z zawodem ratownika medycznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pan Ratownik udzielił instruktażu w toku postępowania w nagłych wypadkach, przypomniał telefony alarmowe oraz uświadomił uczniom, że tzw. ,,złote minuty" ratują życie poszkodowanego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki i ćwiczenia związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Wszyscy chętnie i aktywnie brali udział w wykonywaniu podstawowych czynności ratunkowych pod fachowym okiem ratownika medycznego.

img

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 1
  • 6