17.04.2013

Wewnątrzszkolne podsumowanie konkursu " Zimowe oszczędzanie z SKO"

Nagrody dla najaktywniejszych !!!

 

 

W dniu 17 kwietnia odbył się apel szkolny, na którym opiekun SKO podsumował zaangażowanie uczniów w konkursie                                 „ Zimowe oszczędzanie z SKO”. Szkoła nie zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie, ale wzięła udział i zdobyła 30 członków nowego oszczędzania. Uczniowie, którzy zaoszczędzili najwięcej pieniędzy, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami ufundowanymi przez PKO Bank Polski. Było 14 nagród głównych i 16 wyróżnień za udział w nowym oszczędzaniu. Ponadto opiekun SKO zachęcał do zakładania nowych kont elektronicznych, ponieważ dostarczają wiedzy ekonomicznej uczniom.

Efektem tej akcji jest edukacja ekonomiczna dzieci oraz wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania.

1
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 11
  • 10
Komentarze