01.05.2017

Zajęcia na basenie

... w ramach projektu "Umiem pływać"

img img img

SKO - wicze z klasy drugiej uczestniczą w zajęciach w Parku Wodnym

"Orka" w Bolesławcu.


Zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny dzieci,

wyzwalają naturalną potrzebę ruchu,


pozwalają na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej.

Ćwiczenia i zabawy w wodzie w przyjazny sposób oswajają