29.06.2018

Aplikacja Oliwii

... w programie Scratch

Nasza SKO - wiczka Oliwia stworzyła w programie Scratch aplikację

"SKO - we pojęcia"