20.02.2017

Promocja SKO i szkoły

... w lokalnej prasie i na stronie internetowej

W Lokalnym biuletynie Społeczno - Kulturalnym

"Kurier Lwówecki" Nr 13 (81) styczeń 2017

ukazały się informacje promujące naszą szkołę i SKO.