28.01.2018

Historia SKO

... część I

Pierwsze kasy szkolne, w których uczniowie mogli gromadzić swoje kieszonkowe,

powstały w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w.

Na ziemiach polskich idea SKO rozwijała się głównie w zaborze austriackim.

  Po odzyskaniu niepodległości, dzięki okólnikowi Grabskiego,

tworzenie SKO zostało uregulowane prawnie.

Okólnik z 1935 r. dotyczący organizowania szkolnych kas oszczędności w oparciu o Pocztową Kasę Oszczędności

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę

Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego),

największej instytucji oszczędnościowej II RP.

Zdjęcie przedstawiające dzieci oszczędzające w SKO w szkole podstawowej im. prezydenta Ignacego Mościckiego w Kowlu (fotografia: NAC) W roku szkolnym 1934/1935 r. do SKO organizowanych przez PKO

przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki oszczędnościowe otworzyło

prawie 0,5 mln uczniów.

Do wybuchu II wojny SKO działało w blisko 14 tysiącach szkół

i skupiało ponad milion uczniów.

Prowadzenie SKO traktowane było jako ważny element edukacji społecznej

w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej.

źródlo: www.pkobp.pl

4
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 4
  • 11
Komentarze