26.11.2020

Zaproszenie do udziału w konkursie ogólnopolskim "Bezpieczna droga z SKO"

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej

"Bezpieczna droga z SKO"

Uczniowie zainteresowani udziałem w tym konkursie proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem oraz o kontakt z opiekunem SKO w szkole – p. Joanna Sysakiewicz.

Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych

przy współpracy Banku PKO BP 1 Oddział w Lwówku Śląskim

organizuje II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Bezpieczna droga z SKO”.

 

Regulamin  II  Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej

Bezpieczna droga z SKO”

organizowanego przez

Szkołę Podstawową w Płóczkach Górnych

 1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie MS Paint.

 2. Temat pracy – „Bezpieczna droga z SKO”.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

 4. Celem konkursu jest promowanie działalności SKO, rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się komputerem i edytorem grafiki MS Paint, popularyzacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także kształcenie umiejętności wyrażania w pracy plastycznej swoich przemyśleń na temat związany z hasłem konkursu.

 5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-4 oraz 5-8. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce (z każdej kategorii wiekowej 1- 4, 5 - 8) oraz wyróżnienia.

 6. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

 7. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe wysyła na konkurs cztery prace z klas 1-4  oraz cztery prace z klas 5-8.

 9. Prace w postaci elektronicznej należy przesłać na adres: konkurs.spploczki@gmail.com w terminie do dnia 20 stycznia 2021r.

 10. Plik z rysunkiem powinien być typu jpg wykonany w programie MS Paint, nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię autora, klasę oraz tytuł rysunku. Prosimy o nieumieszczanie nazwiska autora na rysunku.

 11. Razem z plikiem rysunku należy przesłać zgłoszenie do konkursu, plik ze wzorem zgłoszenia znajduje się pod linkiem:Zgloszenie.doc, nazwa tego pliku powinna być taka sama jak nazwa pliku z pracą, należy również wypełnić oświadczenie i przesłać scan lub zdjęcie drogą elektroniczną na adres: konkurs.spploczki@gmail.com, wzór oświadczenia znajduje się pod linkiem: Oswiadczenie.doc

 12. Nie spełnienie warunków z punktu 10 i 11 spowoduje, że praca nie będzie oceniana w konkursie.

 13. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia podczas lekcji zajęć komputerowych lub samodzielnie w domu.

 14. W pracy  nie można wykorzystywać gotowych elementów graficznych skopiowanych z innych aplikacji.

 15. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

 16. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

 17. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-ploczki-gorne/ 30 stycznia 2021 r.

 18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji  w prasie i Internecie prac uczniów biorących udział w konkursie.

 

     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie:)

1
Dodaj Komentarz
 • 2
 • 20
 • 15
Komentarze
 • izabela720
  izabela720
  91.225.xxx.xxx
  2020-11-26 10:25 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  ╔╗╔╗ ╦ ╦ ╔░╔═╗╔═╗╔═╗
  ║╚╝║ ║ ╠╝ ░╠═░║░╗║░║
  ╩░░╩ ╩ ╚═╝ ╚═╝╚═╝╚═╝
      ╦═╗ ╔╗╦ ╦ ╔═╗
      ║░║ ║║║ ║ ╠═╣
      ╩═╝ ╩╚╝ ╩ ╩░╩