30.04.2021

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja to Narodowe Święto upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była ona pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. 

Zakładała trójpodział władzy, który przypomina ten obowiązujący obecnie, uwzględnienie woli narodu oraz opiekę państwa nad obywatelami. Cytat z treści Konstytucji 3 maja widnieje na stronie internetowej Sejmu RP:

“Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”

Konstytucja 3 maja została uchwalona w trakcie kryzysu między pierwszym a drugim rozbiorem Polski i dawała nadzieję Polakom na wolność i poprawę sytuacji w kraju. Niestety obowiązywała niewiele ponad rok, a kolejne rozbiory doprowadziły do upadku państwa. Jednak duma z tego wydarzenia oraz pamięć o nim pozostała do tej pory. Sejm RP ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Polacy co roku świętują rocznicę tego wydarzenia.

Także i my, pracownicy oraz uczniowie “Dziewiątki”, przypominamy okoliczności i znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 maja. W tym roku zapraszamy do obejrzenia prezentacji poświęconej temu tematowi.