23.11.2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski

11 listopada minęło sto lat, od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość. Chcąc włączyć się w to wielkie narodowe święto i pokazać, iż społeczność naszej szkoły pamięta o przeszłości swojej Ojczyzny uczniowie klasy 1a i 1b oraz ich koleżanki i koledzy z klas starszych przygotowali w dn. 9 listopada uroczysty apel. W przedstawionym programie "aktorzy" przypomnieli najważniejsze wydarzenia obejmujące 123 lata naszej walki o niepodległość.  Wspomnieli także o polskich bohaterach narodowych, dzięki którym możemy obecnie świętować odzyskaną wolność.Ogromne wrażenie na wszystkich zebranych wywarło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wykonanie przez chór szkolnypieśni patriotycznych m. in. „Szara piechota” („Maszerują strzelcy”) „Niepodległa, niepokorna”, oraz „Legiony” („My, Pierwsza Brygada”). Z dużym uznaniem publiczności spotkał się również polonez , z wdziękiem zatańczony przez pierwszaki.Nasi uczniowie pamiętali też o złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą poświęconą Patronowi szkoły – Bernardowi Świerczynie. Na zakończenie apelu wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w posadzeniu dębu wolności, który stanie się żywą pamiątka dla przyszłych pokoleń oraz będzie przypominał o tym, że wolność nie jest dana nam raz i na zawsze. Naszym obowiązkiem jest o nią dbać.

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 10
  • 14