10.11.2020

Poznaj znaki drogowe regulujące ruch pieszych i rowerzystów.

Pieszy jest to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Rowerzysta natomiast, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu czy motocyklista.

Pieszy i rowerzysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności takich znaków drogowych jak:

 

Ponadto każdy pieszy i rowerzysta powinien rozpoznawać takie znaki jak: droga dla pieszych, koniec drogi dla pieszych, zakaz ruchu pieszych, droga dla rowerów.

 

 

BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE!!!

 

1
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 13
  • 12
Komentarze