22.04.2021

Podsumowanie projektu edukacyjnego "Teatrzyk Kamishibai w edukacji globalnej"

W czwartek 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

W związku z tym uczniowie klas 6 uczęszczający na koło geograficzne prowadzone przez p. Katarzynę Piętak przygotowali swoją wersję bajki pod tytułem "Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka". Dotyczy ona problemu wylesiania na świecie i jego wpływu na środowisko. Bajka została stworzona jako interaktywna wersja Teatrzyku Kamishibai. Lektor – Pani Kasia - opowiada bajkę, do której przygotowano ilustracje.

 

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia bajki:


https://sp9myslowice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kpietak_sp9myslowice_onmicrosoft_com/ESrR4-uA7KdBmUfKT7SmTWwBQV0PHC2-1MWGYdw65KCknA?e=dXtekX