30.12.2022

Piszą o nas w mediach :)

W Mysłowickiej telewizji internetowej pojawił się artykuł o naszych osiągnięciach.

 

 

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie 

https://itvm.pl/n/wydarzenia/12/29/nauczycielki-z-myslowic-nagrodzone-srebrnymi-odznakami-sko/