09.10.2022

Każde dziecko jest artystą

Każde dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, kiedy się dorośnie”.

                                                             (Pablo Picasso)

 

      W bieżącym roku szkolnego, uczniowie objęci zajęciami opiekuńczo -wychowawczymi szkolnej świetlicy biorą udział w realizacji projektu „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”. Jego cele to:

  • zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki w toku zabawy
    i eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi;
  • wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne;
  • zmiana stylu edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy.

We wrześniu wszystkie chętne Świetliki wykonały trzy zadania zaproponowane przez autorkę projektu. Poznały technikę „mokre w mokrym” i stworzyły barwne abstrakcyjne dzieła z wykorzystaniem kropek malowanych pędzlem lub palcami. Na podkładzie z kaszy, mali twórcy tworzyli „Słoneczniki”,  których nie powstydziłby się sam Vincent van Gogh. Ostatnim realizowanym zadaniem była praca plastyczna techniką mieszaną „kółka i kropki”.