07.12.2021

Jesteś przedsiębiorczy?

 

 

Przedsiębiorczość to określona postawa życiowa, która sprawia, że jesteśmy ciekawi świata. Osoba przedsiębiorcza ma marzenia i plany, które realizuje. Jest samodzielna, dostrzega potrzeby innych i odważnie podejmuje decyzje.

 

Zaproś rodziców do rozwiązania testu. Dzięki niemu dowiedzą się,

czy są osobami przedsiębiorczymi.

Test składa się z dwudziestu pytań. Należy odpowiedzieć na każde z nich, wybierając odpowiedź a, b lub c.

Następnie należy przeczytać rozwiązanie znajdujące się pod testem.

Do dzieła!


1. Twój wymarzony zawód:
a) bibliotekarz,
b) szef agencji reklamowej,
c) aktor.

2. Gdybym wygrał milion, to:
a) pojechałbym na wycieczk
ę dookoła świata,
b) zainwestowałbym wygran
ą na giełdzie,
c) kupiłbym mieszkanie i nowy samochód.

3. Zawsze marzyłem o:
a) pracy w małej, kilkuosobowej firmie,
b) posiadaniu własnej firmy,
c) pracy w korporacji.

4. Mój szef jest dla mnie:
a) osob
ą, która wydaje polecenia i nadzoruje moją pracę,
b) partnerem w pracy, z którym konsultuj
ę swoje pomysły i z którego pomocy czasem korzystam,
c) osob
ą, która ma wpływ na moją pracę.

5. Gdy mam problemy w pracy, to:
a) zastanawiam si
ę, czy nie odejść,
b) robi
ę wszystko, by jak najszybciej uporać się z problemem i zażegnać kryzys,
c) staram si
ę przetrwać trudny czas, może sprawa sama się wyjaśni.

6. Przedsiębiorczość oznacza dla mnie:
a) dominacj
ę, chęć posiadania władzy i pieniędzy,
b) niezale
żność i inicjatywę w działaniu oraz zdobywaniu statusu społecznego,
c) umiej
ętność radzenia sobie w życiu.

7. Pieniądze dają mi:
a)
środki do życia,
b) mo
żliwość rozwoju i nieograniczonego działania,
c) poczucie bezpiecze
ństwa i niezależność.

8. Moja przyszłość:
a) nie wiem, jak b
ędzie wyglądała, bo nie mam na nią wpływu,
b) zale
ży tylko ode mnie,
c) b
ędzie zależała ode mnie, ale też od innych ludzi, z którymi żyję i pracuję.

9. Polityka i gospodarka w Polsce i na świecie:
a) nie ma
żadnego znaczenia dla mnie,
b) jest cennym
źródłem informacji i od niej uzależniam często swoje działanie, podejmowane decyzje,
c) ma ogromne znaczenie dla wielu ludzi.

10. By osiągnąć wybrany cel:
a) nale
ży się starać i mieć nadzieję, że się uda,
b) wszelkie dost
ępne sposoby i środki są dozwolone w drodze do sukcesu,
c) nale
ży wytrwale i mozolnie pracować.

11. 1W obliczu stresujących sytuacji:
a) trac
ę nadzieję, że będzie dobrze i załamuję się,
b) mobilizuj
ę się i walczę z przeciwnościami,
c) licz
ę na wsparcie i pomoc innych.

12. Wysoka pozycja finansowa, dobry samochód, mieszkanie to:
a)
życie na poziomie, który jest poza moim zasięgiem,
b) moje
życie, bez którego nie wyobrażałbym sobie funkcjonowania,
c) to moje bardzo odległe marzenia.

13. Moja praca:
a) jest przykrym obowi
ązkiem,
b) jest wa
żna w moim życiu, dlatego poświęcam jej wiele czasu i wysiłku,
c) jest czym
ś normalnym, czym zajmują się dorośli ludzie.

14. 1Kierując innymi ludźmi:
a) czuj
ę się skrępowany i niepewny,
b) czuj
ę się wspaniale, jestem spełniony,
c) jest to dla mnie obowi
ązek jak każdy inny, po prostu wykonuję swoje zadanie.

15. Złotą rybkę poprosiłbym o:
a) szcz
ęście i miłość w rodzinie,
b) presti
ż, władzę, pieniądze, sukces,
c) pokój na
świecie i jedzenie dla głodujących.

16. Gdy potrzebuję pieniędzy:
a) prosz
ę rodziców albo dziadków o wsparcie,
b) umiem zorganizowa
ć sobie jakieś dochodowe, dorywcze zajęcie,
c) zagl
ądam do skarbonki.

17. Sukces pojmuję jako:
a) sław
ę i szczęście,
b) spełnienie, niezale
żność i nieograniczone możliwości,
c) presti
ż i zadowolenie.

18. Władza:
a) przera
ża mnie,
b) daje niezale
żność i poczucie mocy,
c) daje poczucie bezpiecze
ństwa.

19. Określiłbym siebie jako człowieka:
a) sumiennego i pracowitego,
b) aktywnego, niezale
żnego, lubiącego działanie,
c) odpowiedzialnego.

20. Gdy mam wykonać trudne zadanie, to:
a) najpierw zajmuj
ę się czymś innym, żeby pomyśleć, jak sobie poradzić z tymi trudnościami,
b) od razu zabieram si
ę do działania, by szybko załatwić przykrą sprawę,
c) szukam pomocy kogo
ś z najbliższych i zaufanych osób.

 

 

 

 

 

 

Sprawdź wynik:

 

Powyżej 11 odpowiedzi b:

Charakteryzuje cię przekonanie o dużym wpływie na własne życie oraz motywacja i dążenie do ciągle nowych osiągnięć i celów. Dobrze czujesz się, zarządzając innymi ludźmi i sprawując funkcje kierownicze. Władza i prestiż działają na ciebie jak narkotyk. Nie boisz się nowych wyzwań, a swojej pracy czy pasji poświęcasz wiele uwagi, wysiłku i czasu. Kieruje tobą poczucie kontroli nad biegiem zdarzeń. Dążysz do poprawy aktualnego stanu rzeczy oraz stanu posiadania. Jesteś dociekliwy, lojalny, pełen energii do działania. Bierzesz osobistą odpowiedzialność za swój los.

Powyżej 11 odpowiedzi a

Jesteś typem osoby o umiarkowanym poziomie przedsiębiorczości. Cechuje cię rozwaga, równowaga działania oraz harmonia wartości humanistycznych z dążeniami zawodowymi. Równie ważne jak praca i kariera są dla ciebie kontakty interpersonalne i rodzina. Swoim zajęciom poświęcasz siebie, nie zatracając się w nich całkowicie. Dobra materialne i status społeczny nie są dla ciebie jedynym wyznacznikiem sukcesu i spełnienia. Wiesz, co jest dla ciebie w życiu ważne i umiesz bawić się chwilą.

 

Powyżej 11 odpowiedzi c

Jesteś osobą skrytą i wycofaną z życia publicznego. Nie lubisz rywalizacji, szybkiego tempa życia i pracy w sytuacji ciągłego stresu. Najwyższą wartością jest dla ciebie rodzina, dom i spokój. Masz poczucie, że wiele w twoim życiu zależy od innych ludzi i to oni mają wpływ na twoje działania oraz sukces. Powinieneś wybierać zawody, które nie wymagają szybkich działań i decyzji, nie narażają na nadmierny stres i potrzebę pracy pod presją czasu. Doskonale sprawdzasz się za to w działaniach wymagających długofalowej precyzji, sumienności i dokładności.

 

Źródło: www.bankier.pl

www.ekonomiawpraktyce.ceo.org.pl

www.etwinning.pl

 

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 13
  • 8