11.05.2012

II Regionalny Konkurs Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej "Najmłodsi w Europie"

11 maja 2012r. w naszej szkole odbył się konkurs.

II Regionalny Konkurs Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej „Najmłodsi   w Europie” zorganizowany przez Panią Katarzynę Koper i Wioletę Stuchlik, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Honorowy patronat nad konkursem objęli Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska oraz Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok.

Pomysł zorganizowania Konkursu zrodził się w 2011 roku, kiedy to Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wówczas też nasz szkoła przystąpiła do realizacji programu Uniszakoła dla klas trzecich.

Celem konkursu jest ukazanie rangi kształcenia i wychowania regionalnego na tle zintegrowanej Europy, kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej oraz rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z krajami Unii Europejskiej.

Uczestnikami konkursu były 2 – osobowe drużyny uczniów klas trzecich szkół podstawowych z Mysłowic, Katowic i Sosnowca.

Drużyny rozwiązywały test wiedzy składający się z 30 pytań dotyczących Śląska, Polski i Unii Europejskiej, wykonywały  różnorodne zadania związane z Polską i Unią Europejską, a także prezentowały przygotowany folder o swojej miejscowości.

Najlepsze okazały się szkoły:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr10 w Mysłowicach, którą reprezentowali Wiktoria Barańska i Robert Knapik;

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły  Podstawowej nr 3 w Mysłowicach,  którą reprezentowali Marcel Zocłoński i Kacper Dądela;

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr12 w Mysłowicach, którą reprezentowali Dominik Papaj i Michał Wojtaś.

Znakomite narody dla dzieci: aparaty fotograficzne, zegarki, odtwarzacze     MP-4, książki, różnorodne gadżety ufundowała Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, puchary Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 Joanna Mędrzecka, maskotki, książeczki i gadżety Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Uroczystą Akademię, na której wręczono nagrody zaszczycili swą obecnością Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr9 Pani Joanna Mędrzecka oraz I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Pan Grzegorz Brzoska.

Uroczystość uświetnił występ z dzieci klas czwartych, piątych i szóstych przygotowanych przez panie: Magdalenę Jęczmyk i Agnieszkę Ferenc. Uczniowie w ciekawy i dowcipny sposób przybliżyli przybyłym gościom niektóre kraje Unii Europejskiej.

Wszyscy uczestnicy Konkursu bawili się bardzo dobrze, a zdobyta wiedza na pewno będzie wykorzystana podczas wakacyjnych podróży.

Zapraszamy za rok na trzecią edycję naszego konkursu.

 

copy12_of_Nowyobraz.JPG

 

copy3_of_Nowyobraz1.JPG

 

copy10_of_Nowyobraz3.JPG

 

copy7_of_Nowyobraz4.JPG

 

copy11_of_Nowyobraz2.JPG

 

copy3_of_Nowyobraz5.JPG

 

Nowyobraz6.JPG

 

Nowyobraz7.JPG

5
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 8
  • 17
Komentarze