08.01.2021

Historia SKO przy SP9 w Mysłowicach

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) to szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego uznaje się 14 stycznia 1935 roku. Po II wojnie światowej system ten był rozwijany przez Powszechną Kasę Oszczędności. Obecnie jest prowadzony m.in. przez PKO Bank Polski i niektóre banki spółdzielcze. W 2012 roku PKO Bank Polski uruchomił system kont SKO dostępnych przez Internet. Głównym założeniem programu jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.

Czywiesz, że …

 

W naszej szkole SzkolnaKasaOszczędności aktywniedziała od roku szkolnego 1966/1967. Założycielką naszego SKO była pani Irena Szyba. Prowadziła ona działalność do 1971 roku. Kolejnymi opiekunkami były panie Helena Starsiak, Urszula Piwowarczyk i Władysława Bokota. Obecnie opiekunkami SKO w szkole są panie Joanna Sysakiewicz i Katarzyna Zdon. Pomaga nam również pani Sonia Stuchlik.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 6
  • 11