08.01.2021

Historia SKO od 1945 do 1989 roku

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami.

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę. Działalność szkolnych kas oszczędności wpisywała się w obowiązujący po wojnie model wychowania dzieci i młodzieży.

 

Promocja idei SKO realizowana była m.in. przy pomocy dostarczanych do szkół materiałów propagandowych: gazet, broszur, zbiorów opowiadań.

 

PKO organizowała również konkursy dla szkół, uczniów i nauczycieli, w których można było wygrać bardzo pożądane w okresie PRL produkty.

 

Oprócz samej akcji odkładania pieniędzy, bank tworzył i inicjował przygotowywanie materiałów promujących oszczędzanie w SKO. Od 1958 r. wydawano m.in. gazetkę ścienną „Wiadomości SKO”, która trafiała do szkół, a w Polskim Radiu nadawana była popularna audycja „Błękitna Sztafeta”.

 

Dzięki odgórnym wytycznym Ministerstwa Oświaty działalność szkolnych kas oszczędności prowadzonych przez PKO docierała do niemal każdej polskiej szkoły. Wyniki były imponujące – w 1957 r. działało ponad 19 tys. SKO, w 1963 r. prawie 24 tys. (82% polskich szkół), w 1974 r. mimo tendencji spadkowej, prawie 18 tys. Łącznie swoje oszczędności poprzez SKO lokowało w Powszechnej Kasie Oszczędności (pod taką nazwą PKO funkcjonowała od 1950 r.) kilka milionów najmłodszych Polaków. W 1987 r. organizowanie szkolnych kas oszczędności zostało po raz pierwszy wpisane do statutu Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego, jako jedna z czynności realizowanych przez bank.

 

Gazetka ścienna „Wiadomości SKO”

Źródło: https://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 5
  • 7