09.11.2020

Bezpieczna droga do szkoły z SKO- zajęcia w klasie pierwszej

Tuż przed zamknięciem szkół z powodu pandemii koronawirusa uczniowie klas pierwszych wzięli udział w lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W czasie zajęć dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami prawidłowego zachowania się na drodze. Najmłodszym przypomniano zasady przechodzenia przez przejście dla pieszych. Dzieci dowiedziały się co oznacza sygnalizator ze światłem zielonym, czerwonymlub pomarańczowym, poznały niektóre znaki drogowe, ich kształty, kolory oraz symbole. Dowiedziały się, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu – pasach dla pieszych –zebrze.

Ponadto uczniowie zostali poinformowani
o konieczności poruszania się lewą stroną jezdni, w przypadku, gdy nie ma chodnika
dla pieszych, noszeniu odblasków, zapinaniu pasów w aucie – jeśli przywożą ich rodzice.

Na koniec dzieci nauczyły się najważniejszych numerów telefonów alarmowych i wykonały razem z nauczycielem gazetkę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do przeprowadzenia zajęć zostały wykorzystane m. in. materiały edukacyjne wydane przez bank PKO BP.