16.11.2020

Bądź widoczny na drodze! Noś odblaski!

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE! NOŚ ODBLASKI!!!

 

Słowo „odblaski” większości z nas kojarzy się z odzieżą i elementami odblaskowymi służącymi  zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak technologia ta ma dużo szersze zastosowanie.

 

U podstaw działania materiałów odblaskowych leży zjawisko odbicia światła. W zależności od rodzaju powierzchni, padające promieniowanie zostaje w różnym stopniu pochłonięte, przepuszczone i odbite od danego materiału. W przypadku gdy materiał jest chropowaty, duża część promieniowania ulega rozproszeniu, podczas którego odbijane jest w różnych kierunkach. 

 

Niektóre materiały charakteryzują się taką strukturą, że światło ulega odbiciu w kierunku bliskim do tego, z jakiego pada. To właśnie ten rodzaj odbicia, noszący nazwę odbicia odblaskowego stanowi podstawę działania materiałów odblaskowych.

 

W praktyce oznacza to, że kierowca poruszając się pojazdem, oświetla reflektorami materiał odblaskowy umieszczony na odzieży, który odbija promienie w kierunku jego źródła, tworząc wrażenie świecenia białym światłem. Zjawisko to wystąpi tylko w sytuacji oświetlania materiału jakimś źródłem światła.

 

Ciekawostki:

Pewnego razu, gdy Percy Shaw jechał do Halifax zauważył odbite w oczach kota siedzącego na płocie wzdłuż drogi światło. Uświadomił sobie że dzięki zauważonemu odbiciu promieni, mógł utrzymać kurs na drodze i nie stoczył się w rów. W 1934 roku opatentował swój wynalazek zwany odblaskiem.

 

 

Folie odblaskowe wyposaża się czasem dodatkowo w warstwę materiału fluorescencyjnego, która poprawia widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych, panujących podczas dużego zachmurzenia, o zmroku lub o świcie.

Przykładem odbicia tego typu występującym naturalnie jest świecenie oczu niektórych gatunków zwierząt prowadzących nocny tryb życia, np. kotów, sów.

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 12
  • 0