23.04.2013

II Konkurs na literacko – plastyczną pracę zespoloną

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim wraz z Dyrekcją szkoły ogłasza konkurs literacko – plastyczny pod tytułem „Nasz patron w słowie – plastyce”.

Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie do aktywności twórczej uczniów,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i duchowej,
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań plastycznych i słownych,
  • zachęcenie uczniów do pogłębiania informacji związanych z patronem szkoły.

 

Zadanie konkursowe – przygotowanie pracy plastycznej na kartce z bloku technicznego lub rysunkowego o formacie nie większym niż A3 wraz z utworem literackim. Utwór literacki powinien mieć formę wiersza. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. Do każdej pracy należy dołączyć informację o autorze (drukowanymi literami) – imię, nazwisko i klasa. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 prace.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I – klasy I – III
  • II – klasy IV – VI

Organizatorzy ustalili termin trwania konkursu od 17.04.2013 r. do 17.05.2013 r. Prace należy składać u wychowawców klas.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie 28.05.2013 r. podczas obchodów Dnia Patrona.

 

 

images.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 2
  • 9