01.05.2013

1 maja - 9. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.  Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 r. . Razem z Polską przystąpiło 9 innych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry.

 

copy_of_images.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 1
  • 9