05.04.2022

Wiosenny konkurs cyfrowy

W naszej szkole został ogłoszony konkurs cyfrowy,

zachęcamy wszystkich naszych uczniów

do wzięcia w nim udziału !

img

 źródło zdjęcia: <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/kwiat'>Kwiat zdjęcie utworzone przez devmaryna - pl.freepik.com</a>

  

Regulamin wewnątrzszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej na temat:

 ,,Wiosna ach to Ty”

 1. Cel Konkursu:

 • inspirowanie uczniów do twórczych działań
 • kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych  technik graficznych

 2. Organizator Konkursu:

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie,

ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów

 • koordynator konkursu: Tomasz Hawrylak, Katarzyna Góralczyk - Bielańska

 3. Uczestnicy Konkursu:

 • wszyscy uczniowie klas VI – VIII

 4. Praca konkursowa:

 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki
 • wykonanie pracy polega na stworzeniu grafiki (np. w formie kolażu) uwzględniającej najpiękniejsze aspekty wiosny
 • praca powinna być przesłana w formacie JPG lub PNG
 • maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB. Minimalna rozdzielczość pracy 1024 px.
 • gotowy plik należy nazwać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_6b.jpg)
 • prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich
 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji
 • prace należy przesłać na adres konkurs.sp17Rzeszow@gmail.com do dnia 30.04.2022 r.
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę

 5. Wyniki Konkursu:

 • prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w maju 2022 r. (o terminie laureaci zostaną powiadomieni). Informacja zostanie również zamieszczona na oficjalnym fanpage’u Facebook Szkoły Podstawowej Nr 17 im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

6. Postanowienia końcowe:

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail
 • regulamin konkursu zamieszczony został na oficjalnym fanpage’u Facebook szkoły

 

4
Dodaj Komentarz
 • 0
 • 3
 • 6
Komentarze