31.05.2013

Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu.

Tego dnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz niemal wszystkie środowiska związane ze zdrowiem, szczególną uwagę skupiają na podkreślaniu zagrożenia, jakie niesie palenie tytoniu.

Tegorocznym tematem Światowego Dnia bez Tytoniu jest: zakaz reklamy tytoniu, promocji
i sponsorowania, a jego celem jest ochrona obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczycielskimi skutkami palenia tytoniu zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej, jak i zdrowotnej.


Dowody wskazują, że kompleksowy zakaz reklamy prowadzi do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających i kontynuujących palenie.Statystyki pokazują, że zakaz reklamy wyrobów tytoniowych i sponsorowania jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu tytoniu.


Z badań wynika, że w Polsce pali co trzecia osoba. Szacunkowo 90 %
palaczy rozpoczyna palenie przed 21 rokiem życia,
a blisko 60 % polskich dzieci w wieku 13-15 lat ma już za sobą pierwsze eksperymenty z papierosem.
Wiele spośród nich stanie się regularnymi  palaczami.
Żaden inny pojedynczy czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wpływu
na stan zdrowia ludzi, jak tytoń.
Na choroby odtytoniowe każdego roku na świecie umiera 6 mln ludzi.

Palenie tytoniu jest więc jednym z poważnych współczesnych
zagrożeń cywilizacyjnych.
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania,
epidemia tytoniu w 2030 r. dotknie ponad 8 000 000 ludzi rocznie.

Trzeba pamiętać, iż negatywne skutki palenia tytoniu nie ograniczają się jedynie do samych palaczy.
Osoby znajdujące się w otoczeniu palących zmuszone są do inhalowania toksycznych składników dymu,
pochodzącego z dwóch strumieni: głównego oraz bocznego ze wszystkimi tego konsekwencjami zdrowotnymi.


 

Na szkolnej gazetce znajdują się pozostałe prace wykonane przez uczniów klas I - III

pod hasłem

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

4
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 9
  • 3
Komentarze