25.01.2016

"Moje SKO"

Zapraszamy do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pod hasłem:

"MOJE SKO"

którego organizatorem jest  Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej w Kole.

Beztytuu.png

ZADANIE

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji

przedstawiającej ulubionego bohatera SKO

i wkomponowanego go w scenkę rodzajową.

Przypominamy, że bohaterowie SKO to min. żyrafka Lokata, rodzina Pieniążków Kasia, Kuba

i ich rodzice, Pancernik - Hatetepes , Detektyw Oszczędek

UCZESTNICY

• dzieci w wieku przedszkolnym

• uczniowie klas 1-3 

• uczniowie klas 4-6

 

Technika – kolaż ( technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet,tkaniny,fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.).

Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową).     

Format pracy - A4

 

Informacje od organizatora:

 •  Ocenie nie będą podlegać prace zespołowe.

 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą ma własność Organizatora konkursu – SP3 w Kole oraz PKOBP w Kole i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystanie zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 • Pracę konkursową z podanymi: imieniem, nazwiskiem, klasą do której uczęszcza uczestnik konkursu; imieniem i nazwiskiem opiekuna; adresem szkoły, należy dostarczyć do 10 lutego 2016 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole ul: Toruńska 68 62-600 Koło. 

 • Prace oceni Jury pod przewodnictwem  nauczyciela sztuki i przedstawiciela banku.

 • Informację o przebiegu konkursu i laureatach Organizator umieści na stronie internetowej:  http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp3-w-kole

 • Nie wysyłamy indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

 • Nagradzamy 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 • Dodatkowych informacji udziela: Grażyna Trocińska – e-mail: skotrojkakolo@wp.pl 

gify malarz

1
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 10
 • 2
Komentarze