24.04.2013

Działania podjęte przez SKO - praca konkursowa

W czwartek 24 kwietnia oddana została do Banku PKO nasza praca konkursowa - kronika SKO wraz z kartą informacyjną.

Jest to etap regionalny konkursu dla SKO.

Karta informacyjna zawiera listę działań podjętych przez SKO, których rozbudowany opis poparty zdjęciami znajduje się w kronice.

 

 

1. Lista działań podjętych przez SKO których celem była popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z PKO Bankiem Polskim (działania edukacyjne dotyczące m.in. przedsiębiorczości, ekologii oraz popularyzacji SKO):

 

 • Apel „Miesiąc październik miesiącem oszczędzania” z zaproszonymi gościem PKO – p. Małgorzatą Kwasigroch
 • Pogadanka promująca oszczędzanie z SKO prowadząca Pani Małgorzatą Kwasigroch
 • Informacje na zebraniach rodziców dotyczące stanu oszczędzani i działalności  SKO
 • Promocja Szkolnych Blogów na zebraniach z rodzicami, władzami gminy i spotkaniach wiejskich.
 • Prowadzenie lekcji popularyzujących ideę oszczędzani.
 • Zbiórka baterii
 • Zbiórka korków, wykonanie ekologicznych ozdób na choinkę,
 • Przeprowadzenie konkursów sponsorowanych przez PKO , indywidualnych sponsorów, a także właścicieli lokalnych sklepów.
 • Pogadanka dla rodziców „Jak nauczyć dziecko oszczędzania?” oraz zachęcanie do wyrażenie zgody na udział dziecka w „nowym SKO”
 • Udział w konkursach plastycznych ogłaszanych przez „Brawo Bank” oraz organizowanych przez SKO
 • Pomoc zwierzętom ze schroniska w  Chojnicach
 • Prowadzenie zajęć wg scenariuszy z paczki powitalnej od PKO BP
 • Nagradzanie członków SKO za udział w konkursach gadżetami  oraz słodyczami od PKO BP
 • Przystąpienie do konkursu „Zimowe oszczędzani z SKO”
 • Zachęcanie do korzystania z serwisu internetowego SKO oraz iPKO
 • Prowadzenie bloga
 • Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO
 • Rozprowadzanie materiałów reklamowych PKO BP
 • Prowadzenie międzyklasowego i indywidualnego konkursu oszczędzania
 • ·  Zachęcanie do czytania „Brawo Bank”

 

2. Lista działań na rzecz lokalnej społeczności:

 

 • Wykonywanie dekoracji na uroczystości szkolne
 • Całoroczna akcja zbierania korków i baterii
 • Organizowanie „Słodkich przerw” i „Tłustego czwartku” zarobkowych przy udziale rodziców.
 • Organizowanie kiermaszów świątecznych, sprzedaż bazi wielkanocnych, kartek walentynkowych,
 • Wykonywanie pamiątek powakacyjnych i ich sprzedaż
 • Powitanie wiosny : Wielkanocne stroiki, Wiosna we włosach,
 • Współpraca w organizowaniu Święta Barw Narodowych, Dnia Babci i Dziadka, Pasowaniu pierwszoklasistów i SKO – wiczów, Finału WOŚP, przedsięwzięcia teatralno – regionalnego „Zdrada pięknej Tamiły”, Wizycie św. Mikołaja, Dniu  Pluszowego Misia, promocja konkursów bibliotecznych, współpraca w promowaniu regionalnych potraw
 • Reklamowanie szkoły i okolicy poprzez  prowadzenie bloga SKO
 • Pogadanka dla rodziców „Jak nauczyć dziecko oszczędzania?” oraz zachęcanie do wyrażenie zgody na udział dziecka w „nowym SKO”

kartaicd.jpg

Teraz pozostaje tylko czekać na ocenę Komisji Konkursowej i wyniki :))

1
Dodaj Komentarz
 • 12
 • 10
 • 9
Komentarze