21.06.2021

Aktywni Błękitni - Szkoła przyjazna wodzie

AKTYWNI BŁĘKITNI – szkoła przyjazna wodzie – certyfikaty przyznane
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakończył drugą edycję programu edukacyjnego AKTYWNI BŁEKITNI. Do programu zgłosiło się 137 szkół, wzięło w nim udział ponad 20 tys. uczniów, przeprowadzono 320 godzin zajęć lekcyjnych w zakresie gospodarki wodnej i bezpieczeństwa nad wodą. Szkoły biorące udział w programie podjęły ponad 750 inicjatyw związanych z gospodarką wodną oddziałujących na społeczności lokalne propagując dobre praktyki i bezpieczne nawyki. #Wodytonieśmietnik. W tym roku szkolnym program rozlał się falą aktywności na RZGW Białystok, Bydgoszcz i Gliwice. Program jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz jak w roku ubiegłym kuratoriów oświaty, a partnerami po raz kolejny są Policja i Państwowa Straż Pożarna. Wprowadzona w tym roku wodna edukacja on-line w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób angażowała uczniów w tematykę wody i pozwalała przekazać pożyteczną wiedzę mimo panujących ograniczeń. Pomimo trudnej i wyjątkowej sytuacji 60 szkół z regionu RZGW w Gdańsku spełniło wymogi programu i otrzymało Certyfikaty Wód Polskich „Szkoły Przyjaznej Wodzie”, a najaktywniejsze trzy szkoły GRAND PRIX - tytuł „Mistrza Aktywnych Błękitnych oraz nagrody główne – cyfrowe mikroskopy. Dodatkowo wyróżniliśmy 12 szkół i 6 koordynatorów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspaniałe kreatywne oraz wyjątkowe inicjatywy. Życzymy wspaniałych wakacji i zapraszamy do kolejnej edycji programu😉

https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1064-zakonczenie-ii-edycji-programu-edukacyjnego-wod-polskich-aktywni-blekitni-szkola-przyjazna-wodzieimgNasza szkoła otrzymała wyróżnienie w tym projekcie :)

2
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 7
  • 12
Komentarze