13.05.2018

Rok dla Niepodległej

W dniu 24.04.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbył się Wojewódzki Konkurs LKO „Wolna i Niepodległa”- etap szkolny. Wzięło w nim udział 7 uczniów z klas VI b i VII a. Celem konkursu było: uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości, lata 1914-1922. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się : Aleksandra Hasiec z klasy VI b Krystian Samulak z klasy VII a

1
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 7
  • 4
Komentarze