30.05.2023

Góra Grosza

styczeń

Góra Grosza w roku szkolnym 2022/2023

Podliczyliśmy wszystkie darowane monety.

- resized_20230131_095908.jpeg

Akcja Góra Grosza polega na zbieraniu monet wszystkich nominałów na rzecz potrzebujących dzieci.  Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zebrali łącznie 700,70 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i wsparcie akcji.

 - screenshot_20230131_165138_chrome.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 0
  • 8