14.04.2015

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

1 kwietnia 2015r.

DSC08573.JPG

1 kwietnia uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian kończący szkołę podstawową. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech przedmiotów nauczanych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

Sprawdzian składał się z dwóch części:‎
•część pierwsza – zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
•część druga – zadania z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian w szkole podstawowej jest:

- powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić,
- obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły,
- przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury.

Życzymy jak najlepszych wyników.

DSC08584.JPG

DSC08598.JPG

 

 

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 9
  • 11
Komentarze