19.02.2014

KONKURS - WALENTYNKI

"Najładniejsza kartka walentynkowa".

 REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ KARTĘ WALENTYNKOWĄ”

I. CELE KONKURSU

 • Uczczenie Dnia Świętego Walentego.
 • Inspirowanie twórczości plastycznej uczniów.
 • Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć.
 • Odkrywanie młodych talentów plastycznych i literackich.
 • Integracja z elementami kultury światowej.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III; IV-VI SP i I-III gimnazjum.
 • Na konkurs należy zgłaszać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A3.

 

III. TERMINY

 • Prace z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą należy złożyć do 12.02.2014 r. w bibliotece szkolnej.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2014r.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Nagrodzona zostanie wartość plastyczna i literacka prac, oryginalność i indywidualność.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 • Wybrane prace zostaną wyeksponowane w szkole.
0
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 19
 • 6