12.05.2015

"Nowa Cywilizacja"

ekologiczno-ekonomiczna gra planszowa

NC.jpg

Nowa Cywilizacja, to kolejna gra, którą poznali uczniowie kółka ekonomiczno-matematycznego. Gra uczy harmonijnego współdziałania człowieka i natury. Poruszając się po spirali gry, każdy gracz polepsza świat dookoła siebie (oczyszcza powietrze, wodę, zmienia oblicze miast i wiosek). Gra jest wyjątkowa także dlatego, że w niej może być kilku zwycięzców, a największe korzyści osiąga się dzięki realizacji projektów zbiorowych.


NowaCywilizacja.jpg
copy_of_NowaCywilizacja3.jpg
NowaCywilizacja4.jpg

1
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 11
  • 8
Komentarze