04.03.2013

Co wiemy o PKO BP ?

Historia PKO BP.

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Historia Banku sięga początków II Rzeczypospolitej. 8 lutego 1919 roku na podstawie dekretu Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, powstała Pocztowa Kasa Oszczędności - instytucja, która zapoczątkowała istnienie PKO Banku Polskiego. W 1948 roku zlikwidowano dotychczasową Pocztową Kasę Oszczędności, a utworzono nowy bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 1950 roku. W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, co znaczyło: Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy. Rozwinięcie skrótu „BP” znane do dzisiaj, czyli Bank Polski, jest stosunkowo młode, bo powstało dopiero w 2000 roku. Wtedy to nastąpiło przekształcenie banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

PKOstary.jpg

2
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 22
  • 0
Komentarze