07.04.2011

Sprawdź swoją wiedzę tuż przed wyjazdem na konkurs!

Uczestnikom turnieju wiedzy ekonomicznej w Tereszewie proponujemy ostatnią powtórkę.

Załączony egzemplarz jest zbiorem przykładowych pytań w zakresie wiedzy ekonomicznej. Znajdziecie tam trochę pytania z histori PKO BP SA, o sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, pojęcia ekonomiczne, zagadnienia związane z bankami, kredytami, depozytami, finansami, podatkim i wiele innych. Wszystkim uczestnikom turnieju wiedzy w Tereszewie życzymy połamania pióra!

 

TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ- egzemplarz cwiczeniowy

 

1. Czyj portret i jaki znak widnieje na tych banknotach?

 

a)     10zł-

b)     20zł-

c)      50zł-

d)     100zł-

e)     200zł-

 

2. Jakie znasz dwa rodzaje książeczek oszczędnościowych:

a)

b)

3. Jakie są dwa rodzaje stóp procentowych (oprocentowania)?

a)

b)

4. Co nie powtarza się na banknotach?

-

5. Napisz przeciwieństwa:

Inflacja-

Brutto-

Kredyt-

Wpłata-

Import-

Zysk-

Dewaluacja-

Dochód-

6. Od czego pochodzą te słowa:

a) debet-

b) kredyt-

c) waluta-

d) moneta-

e) ekonomia-

f) banknot-

g) Internet-

h) bank-

7. Jakie to środki płatnicze?

a)plastikowy-

b)bezgotówkowy-

c)papierowy-

d)kruszcowy-

8) Gdzie i kiedy powstał pierwszy pieniądz papierowy?

-

9) Jaki kształt miały pierwsze metalowe pieniądze?

-

-

-

-

10) Jakie plemiona były twórcami pierwszych pieniędzy?

-

11) jak nazywały się pierwsze monety?

-

-

 

 

12) Kto ustala kurs złotego?

-

-

 

13) Dokończ zdanie:

Urzędowy kurs walut to ………… według której wymienia się walutę krajową na ………………

14) W którym roku nastąpiła denominacja złotego? Ile zer obcięto?

-

-

15) W którym roku nastąpił kryzys gospodarczy w Polsce?

-

16) Jakie pieniądze miały charakter ogólnoeuropejski w przeszłości?

-

-

-

-

-

17) Jakie znasz rodzaje ubezpieczeń

-

-

-

-

-

18) Co to jest ulga podatkowa?

-

19) Kto zatwierdza budżet państwa?

-

20) Co to jest?

Przewidywane roczne dochody państwa oraz wydatki konieczne dla zaspokojenia potrzeb państwa i jego mieszkańców- …………………………………..

21) Co to jest deficyt budżetowy?

-

22) Co władze państwowe robią aby zmniejszyc deficyt budżetowy?

-

-

-

-

23) Kto zarabia na?

a) kredytach?-

b) depozytach?-

24) Co to są podatki?

-

25) Jakie znasz rodzaje podatków dochodowych?

-

-

26) Jakie znasz rodzaje podatków od sprzedaży?

-

-

27) Jakie funkcje ma NBP?

-

-

-

 

 

28) Kiedy powstała Państwowa Kasa Oszczędności?

-

29) Kto był organizatorem i pierwszym dyrektorem PKO?

-

30) W którym roku PKO objęła swoim patronatem SKO?

-

31) Na co zmieniła się w 1949r Pocztowa Kasa Oszczędności?

-

32) Co oznacza ta data dla Polski 1989r?

-

33) Kiedy Polska przystąpiła do UE?

-

34) Co to jest depozyt bankowy?

-

35) Co to jest?

Dokonanie przez bank przelewu z konta osobistego na konto instytucji opłacając w ten sposób rachunek-

36) Uzupełnij:

……………………. Jest formą obrotu bezgotówkowego.

37) Co to jest?

Przedsiębiorstwa, które przyjmują od klientow i gromadzą na ich kontach czasowo wolne środki pieniężne-

38) Rozwiń skróty:

PKO BP SA-

SKO-

NBP-

ZHP-

ONZ-

OHP-

UE-

RP-

NFZ-

NATO-

PIN-

VAT-

BIK-

39) Kiedy i gdzie powstały pierwsze banki?

-

40) Gdzie i kiedy powstały monety jako pieniądze?

-

41) W jakich latach miał miejsce wielki światowy kryzys ekonomiczny?

-

42) Jak nazywa się zwykle konto osobiste w PKO BP SA?

-

43) Jaki rodzaj konta jest przeznaczony dla młodzieży?

-

5
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 1
  • 10
Komentarze