01.03.2014

O naszej szkole słów kilka...

Nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa, to zbiór wspaniałych uczniów, wyjątkowej kadry pedagogicznej i bardzo życzliwych rodziców - poczytajcie sami:)

Społeczna Szkoła Podstawowa istnieje od 1991, Gimnazjum - od 1999 roku, natomiast Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie, od 2006 roku. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe, które poprzez swoje struktury - Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Walne Zgromadzenie - sprawuje nadzór nad działalnością szkoły i pracą dyrektora. Jako jednostka niepubliczna szkoła utrzymuje się przede wszystkim z wpłat czesnego, dokonywanych przez rodziców i dotacji z budżetu państwa. Placówka mieści się w murowanym, jednopiętrowym budynku przy ulicy Kalinowej 5. Uczęszczają do niej dzieci z różnych dzielnic miasta i okolic podmiejskich. Świetlica pracuje od godziny 7.00 do 17.00. Wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 i kończą je najpóźniej o 15.05. Każda klasa posiada własną salę, w której odbywa się większość zajęć. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest też nowoczesna pracownia komputerowa, a także pracownie warsztatowa i językowa wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, ponadto:  biblioteka, nowoczesna sala gimnastyczna, stołówka i szkolny sklepik. W ciepłe, słoneczne dni uczniowie korzystają z nowo wybudowanego boiska oraz placu zabaw.

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 1
  • 12