22.11.2012

Zbieramy baterie chronimy środowisko

Przypominam o trwającej zbiórce zużytych baterii.

Pod patronatem REBA Organizacji Odzysku SA, kolejny rok szkoła prowadzi zbiórkę zużytych baterii.

Zbiórka zużytych baterii to ogólnopolska kampania informacyjna zorganizowana przez Organizację Odzysku REBA. Według danych firmy REBA S.A. Polacy rocznie zużywają ok. 290 mln sztuk jednorazowych baterii. Z tego do odzysku trafia zaledwie 16 %, zaś pozostałe są wyrzucane do śmieci wraz z innymi odpadami.

Tymczasem baterie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Występuje w nich wiele trujących metali ciężkich (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) oraz szereg toksycznych substancji, szkodliwych dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Substancje te nie ulegają neutralizacji. Dlatego należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki.

Więcej na temat baterii możesz przeczytać na: http://www.reba.com.pl

0
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 11
  • 10