24.10.2016

SZKOLNY KONKURS NA PLAKAT

Ogłosiliśmy szkolny konkurs na plakat ,,Jak oszczędzamy na swoje marzenia"

„Jak oszczędzamy na swoje marzenia”

I. Cele konkursu:
- zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania,
- uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania,
- wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń.
 
II. Forma konkursu:
- praca plastyczna w formie plakatu,
- wykonana dowolną techniką w dowolnym formacie,
 
 
III. Kryteria oceniania
a) zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu,
b) samodzielność i oryginalność wykonanej pracy,
c) estetykę wykonanej pracy.
 
Prace konkursowe należy oddać u opiekunów  SKO p. Ani Komorskiej i p. L. Pietrkiewicz do dnia 18.11.2016r
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na wystawie pokonkursowej
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu

5
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 9
  • 17
Komentarze