25.11.2019

SKO wraz całą szkołą wita pierwszoklasistów

30 października 2019r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Makowiskach odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Pan dyrektor powitał przybyłych  rodziców i uczniów.  Szczególnie gorąco powitał bohaterów uroczystości - uczniów klasy I, którzy zaprezentowali program artystyczny i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania.

Pasowanie na ucznia „wielkim ołówkiem" przez Dyrektora szkoły  - było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty przygotowane przez kolegów i koleżanki z SU, opiekunkę SKO i Rodziców.

Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas

przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

20191030 12105320191030 121701

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

8
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 4
  • 10
Komentarze